ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА НА "КАРТЕЛ" СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ !

Калкулатор: Майчинство 2018

Калкулаторът има за цел да ориентира бъдещата майка за периодите на болничен и отпуск за отглеждане на дете и да изчисли паричните обезщетения от ДОО по месеци.

Имате право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете имате, ако:

Виж УКАЗАНИЯ за попълване на калкулатора

Дата на термин

Дата на раждане на детето

Първи ден в болничен

(45 дни преди термина)

В болничен до дата вкл.

(общо 135 дни)

В отпуск по бременност и
раждане до дата вкл.

(общо 410 дни от първи ден)

В отпуск за отглеждане на
дете до 2 години до дата вкл.

не плащам лични осигуровки(ЗДС, ЗОВСРБ, ЗМВР и др.)

самоосигуряващо се лице съм

    Легенда:

  • Използвай Бутон

    (до всяка клетка) за превръщане на Брутната заплата в Нетна или Нетната в Брутна.

  • Използвай Бутон

    (до всеки ред) за копиране на стойностите на реда за всички месеци надолу.

Месец

Раб.
дни

Брутна
заплата

Нетна
заплата

Осигурителен
доход

Болнични
(сума)

Вид

24

© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.