Дългогодишен опит Качествено обслужване Доволни клиенти

Разширяваме периодично предлагания кръг административни услуги, с цел да изпълним изискванията на клиента оптимално, качествено и в срок. Счетоводна къща “Картел“ работи по:

 • регистрация на фирми
 • превод и легализация на документи
 • съдействие за получаване на Удостоверение за липса на данъчни задължения и липса на задължения за местните данъци и такси
 • удостоверения за несъстоятелност и ликвидация на дружеството от Търговския регистър
 • получаване на данъчни оценки, скици и регистрация, и информация от кадастралните регистри
 • обявяване на заеми в БНБ
 • деклариране на имоти, съдействие за получаване на административен адрес
 • съдействие за получаване на ЛНЧ на чужденец, издаване на удостоверение
 • издаване на удостоверение А1 от НАП
 • възстановяване на ДДС от ЕС
 • участие в търговски преговори
 • подготовка на документи за участие в обществени поръчки
 • изготвяне на търговски и гаранционни документи