Дългогодишен опит Качествено обслужване Доволни клиенти

Финансово-счетоводна компания "Картел" консултира работодателите по отношение на трудовата медицина:

  • осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  • оценка на риска на работното място
  • измервания на факторите на работната среда