Дългогодишен опит Качествено обслужване Доволни клиенти

Счетоводна къща “Картел“ консултира своите клиенти по избор на счетоводна политика и/или по прилагане на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Общоприетите счетоводни принципи на САЩ (US GAAP). Експертите във финансово-счетоводна компания “Картел“ ще Ви консултират по избора на подходящ счетоводен софтуер и неговото използване, както и по оперативни финансово-счетоводни казуси, като се съобразят със спецификата на отрасъла, в който работите и се развивате.

Без значение в коя сфера на икономиката оперирате, колко голяма или малка е фирмата Ви, данъчното оптимизиране е важно за правилното управление на бизнеса. Точно тук бихме могли да се включим ние – с правни консултации, които да Ви помогнат да планирате по-добре финансовото си бъдеще. Готови сме своевременно да Ви посъветваме и обслужим, тъй като дългогодишният ни опит показва, че решение, взето в правилния момент, има ключово значение за успешен бизнес както при работещи фирми, така и за стартиращи предприятия. Екипът на счетоводна къща “Картел“ се състои от специалисти, които могат да предложат както данъчни, така и счетоводни услуги, като по този начин Ви позволява да ги съчетаете и да спестите време и средства.

В даден етап от развитието на всеки бизнес се появяват данъчни рискове – ние във финансово-счетоводна компания "Картел" ще Ви помогнем да ги минимизирате, като Ви предоставим консултиране относно българското данъчно законодателство и приложимите международни спогодби и европейски директиви.